Clubkampioenschap

Clubkampioenschappen


Jaarlijks organiseert TVHW een Clubkampioenschap verdeeld over meerdere wedstrijdtrainingen en disciplines van de triathlon.

 

Het clubkampioenschap wordt gehouden over 10 individuele wedstrijden en 3 teamwedstrijden (2+ atleten in estafette), verdeeld over 3 x Swim – 3 x Bike – 3 x Run en 4 combinatiewedstrijden.
Voor het klassement tellen er 5 wedstrijden:
1 x swim,

1 x bike, 1 x run en

2 combinatiewedstrijden.

De puntentelling is als volgt:

De winnaar/winnares in elke wedstrijd krijgt 40 punten aflopend naar de laatste finisher, die altijd minimaal 3 punten krijgt.

De puntenverdeling per wedstrijd is voor dames en heren gescheiden. Er wordt een apart CK klassement voor de Dames en Heren opgezet

Schrapresultaten:
Er gelden “schrapresultaten” voor de wedstrijden met het laagst aantal behaalde punten. Per discipline wordt het beste resultaat en voor de 4 combinatie wedstrijden geldt dat de 2 beste resultaten meetellen.

Het totaal aantal punten, over de vijf wedstrijden is aan het eind van de competitie bepalend voor de eindstand van het clubkampioenschap.

Bij een eventueel gelijke aantal punten in de stand om de plaatsen 1,2 en 3 in de einduitslag bij zowel de dames als de heren is degene met het meeste aantal eerste plaatsen de winnaar. Geeft dit geen oplossing dan telt het meeste aantal tweede plaatsen, vervolgens de meeste derde plaatsen enz.

Brengt dit geen oplossing dan geldt het beste resultaat in de laatste wedstrijd van de competitie.

Voor gelijke klassering vanaf plaats 4 geldt dat bij gelijke punten een gelijke stand aangehouden wordt. Voorbeeld: Nummer negen in de eindstand heeft 75 punten en de volgende heeft ook 75 punten dan zijn zij beiden negende in de eindstand, de volgende die na hen komt wordt dan dus elfde in de eindstand.

De samenstelling van de wedstrijdkalender voor het clubkampioenschap en de puntentelling is er op gericht om er voor te zorgen dat de meest complete en constante Atle(e)t(e) de wina(a)r(es) wordt van de competitie, we zijn tenslotte een Triathlon Vereniging.

Veel succes

De TC van TVHW