Reglement 2017

Clubkampioenschap TVHW

reglement en puntentelling.

Het clubkampioenschap wordt gehouden over 9 individuele wedstrijden, verdeeld over 2 zwemwedstrijden – 2 fietswedstrijden – 2 loopwedstrijden en 2 combinatiewedstrijden (Run-Bike-Run – Zwem-loop en de Triatlon Binnenmaas).

Nieuw dit jaar is dat ook deelname aan de 1/8 Triatlon Binnenmaas meetelt voor het clubkampioenschap.

Zowel de 1/8 als ¼ wedstrijd telt als een individuele wedstrijd en komt als schrapresultaat in aanmerking.

De puntentelling is als volgt:

De winnaar/winnares in elke wedstrijd krijgt 40 punten aflopend naar de laatste finisher, die altijd minimaal 3 punten krijgt.

De finishtijd van de Triathlon Binnenmaas worden als volgt berekend:

  • Finishtijd 1/8 Triathlon x 2 + 10 minuten

  • Finishtijd van de ¼ wordt 1 op 1 overgenomen.

Daarna worden de uitslagen van de 1/8 en ¼ bij elkaar gevoegd, waarna de puntenverdeling volgt.

De puntenverdeling per wedstrijd is voor dames en heren niet gescheiden.

Ingehaald worden door iemand van de andere sekse kost je dus punten.

In het CK-klassement blijven dames en heren wel gescheiden.

Leeftijdscategorie*:

Per deelgenomen wedstrijd worden er vanaf 2017 alleen nog de leeftijdscategorie 13 tot 16 jaar nog extra punten gegeven.

15-16jarigen 2 punten

13-14jarigen 2,5 punten

Schrapresultaten:

Er gelden 2 “schrapresultaten” voor de wedstrijden met het laagst aantal behaalde punten. Per discipline mag er 1 resultaat worden geschrapt.

Het totaalaantal punten, over alle wedstrijden na aftrek van de schrapresultaten is aan het eind van de competitie bepalend voor de eindstand van het clubkampioenschap.

Bij een eventueel gelijke aantal punten in de stand om de plaatsen 1,2 en 3 in de einduitslag bij zowel de dames als de heren is degene met het meeste aantal eerste plaatsen de winnaar. Geeft dit geen oplossing dan telt het meeste aantal tweede plaatsen, vervolgens de meeste derde plaatsen enz.

Brengt dit geen oplossing dan geldt het beste resultaat in de laatste wedstrijd van de competitie, de triatlon Binnenmaas.

Voor gelijke klassering vanaf plaats 4 geldt dat bij gelijke punten een gelijke stand aangehouden wordt.

Voorbeeld: Nummer negen in de eindstand heeft 75 punten en de volgende heeft ook 75 punten dan zijn zij beiden negende in de eindstand, de volgende die na hen komt wordt dan dus elfde in de eindstand.

De samenstelling van de wedstrijdkalender voor het clubkampioenschap en de puntentelling is er op gericht om er voor te zorgen dat de meest complete en constante Atle(e)t(e) de wina(a)r(es) wordt van de competitie, we zijn tenslotte een Triathlon Vereniging.

* de leeftijd bij aanvang van de competitie aan het begin van het jaar is bepalend voor de rest van het seizoen.